Nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Campuchia

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Campuchia

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Vũ Thị Hải Hà

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu một cách hệ thống về các nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Campuchia.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ các nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Campuchia; Chỉ ra các nét đặc trưng cũng như một số biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Campuchia.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo