Vai trò của Phật giáo đối với một số vấn đề đời sống xã hội Campuchia

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Vai trò của Phật giáo đối với một số vấn đề đời sống xã hội Campuchia

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Cao Thị Mai Hoa

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Đề tài tập trung làm rõ vai trò của Phật giáo đối với đời sống xã hội Campuchia.

Mục tiêu cụ thể: Đề tài khái quát sự du nhập của Phật giáo vào Campuchia, sự phát triển của Phật giáo từ khi du nhập đến nay; Làm rõ những vai trò tích cực của Phật giáo ở đất nước Campuchia, đồng thời chỉ ra những nét đặc trưng, tiêu biểu của Phật giáo Campuchia.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo