Quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia từ đầu thế kỷ XXI đến nay: Thực trạng và triển vọng

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia từ đầu thế kỷ XXI đến nay: Thực trạng và triển vọng

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thương Huyền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Làm rõ thực trạng của quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia từ đầu thế kỷ XXI đến nay.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ những diễn biến quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Làm rõ triển vọng quan hệ kinh tế hai nước trong thời gian tới (tầm nhìn 2030).

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo