Phong tục cưới hỏi của người Jawa ở Indonesia

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Phong tục cưới hỏi của người Jawa ở Indonesia

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hoàng Thị Giang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu về phong tục cưới hỏi truyền thống của người Jawa theo Hồi giáo ở Indonesia.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu về tộc người Jawa và phong tục cưới hỏi truyền thống của người Jawa theo Hồi giáo ở Indonesia cùng với những biến đổi trong thời gian gần đây để có thể hiểu được sâu sắc hơn về những đặc trưng phong tục tập quán và đời sống văn hóa của người Jawa.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo