Nhìn lại quá trình chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

13/05/2020

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống thực dân, đế quốc để giành lại độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào (1945-1975), công lao to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Lào mãi mãi được lịch sử ghi nhận. Hình ảnh về cuộc sống chiến đấu gian khổ của những người bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào có lễ không bao giờ phai mờ trong ký ức của nhân dân hai nước. Bài viết nhìn lại quá trình chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và rút ra một số nhận xét.


Trương Duy Hòa

Số 1 (238), 2020