Thời kỳ hoạt động cách mạng tại các nước Đông Nam á lục địa của đồng chí Trần Tố Chấn

22/07/2020

Trong số những chiến sĩ cộng sản lớp tiền bối, được Bác Hồ đào tạo, rèn luyện và phân công nhiệm vụ, xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam á, đồng chí Trần Tố Chấn là người tiêu biểu nhất. Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và 120 năm sinh đồng chí Trần Tố Chấn, nhà hoạt động đối ngoại xuất sắc từ ngày đầu thành lập Đảng và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết giới thiệu đôi nét về cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Tố Chấn đối với công tác hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương do Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc- Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.


Nguyễn Ngọc Lan

Số 5 (241), 2020