Thực trạng hệ thống đào tạo nghề của Thái Lan giai đoạn 2008-2019

22/07/2020

Bên cạnh hệ thống giáo dục và đào tạo chính thức thì hệ thống đào tạo nghề cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cũng như nâng cao tay nghề và khả năng làm việc cho lao động trong cả nước, do đó, chính phủ Thái Lan đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển và hoàn thiện hệ thống đào tạo nghề cho quốc gia. Kể từ sau khi Luật đào tạo nghề được thông qua vào năm 2008, Thái lan đã thành công xây dựng được một hệ thống đào tạo nghề phân bố trên toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng cho lao động, đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Bài viết giới thiệu khái quá về hệ thống đào tạo nghề của Thái Lan, bao gồm lịch sử hình thành, các chính sách liên quan, hệ thống hành chính và các hình thức đào tạo nghề.


Nguyễn Thị Hồng Lam

Số 5 (241), 2020