Tác động của đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam

22/07/2020

Trước những bùng phát và lan rộng chưa có điểm dừng của dịch viêm phổi cấp Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới lập tức có nguy cơ rơi vào trì trệ. Tình trạng đó cũng lập tứ tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam- nước có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ và sâu rộng với quốc gia khổng lồ này. Trên cơ sở phân tích các tác động tiêu cực từ sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam trong thời gian bùng nổ đại dịch Covid-19, bài viết đã trình bày những giải pháp ứng phó của Việt Nam để khắc phục khó khăn và ổn định nền kinh tế.


Lê Đăng Minh, Lưu Ngọc Trịnh

Số 5 (241), 2020