Xuất khẩu lao động Việt Nam sang Malaysia giai đoạn 2002-2017: Thực trạng và tác động

23/07/2020

Xuất khẩu lao động nói chung và xuất khẩu lao động sang Malaysia nói riêng không chỉ có đóng góp lớn đối với sự phát triển chung của kinh tế đất nước mà còn là một lĩnh vực quan trọng của kinh tế đối ngoại, thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong 15 năm (2002-2017); số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia có biến động tăng- giảm tùy thuộc vào nhu cầu tiếp nhận lao động của Malaysia. Tuy nhiên, Malaysia vẫn là 1 trong 4 thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Bài viết đặt mục tiêu khái quát nguyên nhân, thực trạng, đồng thời phân tích những tác động của hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Malaysia đến kinh tế- xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


Nguyễn Thùy Linh

Số 4(240), 2020