Nguồn gốc và ý nghĩa của bánh trong nghi lễ tôn giáo và tiệc mừng ở Thái Lan

23/07/2020

Những giá trị về văn hóa không chỉ phản ánh những nét đặc sắc của quốc gia mà còn thể hiện sự phát triển của đời sống tinh thần, trong đó ẩm thực là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan. ẩm thực Thái Lan mang tính đa dạng, hài hòa, có hương vị đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái Lan. Nói đến ẩm thực Thái Lan thì không thể không nhắc tới bánh. Bánh là một trong những di sản văn hóa lâu đời của người Thái, phần lớn được làm từ nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Bánh tuy không phải là món ăn chính nhưng lại đóng một vai trò đặc biệt trong các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng cũng như trong các bữa tiệc mừng quan trọng của người Thái. Bài viết giới thiệu nguồn gốc ra đời của bánh và ý nghĩa của bánh trong các nghi lễ tôn giáo và tiệc mừng ở Thái Lan.


Trần Thị Bích Hảo

Số 4(240), 2020