Những chuyển biến trong quan hệ Indonesia-Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Joko Widodo

23/07/2020

Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Indonesia và Trung Quốc sẽ trở thành một trong những sự hợp tác lớn trên thế giới vì cả hai đều nằm trong top năm trên thế giới về quy mô dân số. Gần đây, dưới thời của Tổng thống Joko Widodo, sự phát triển của Indonesia ngày càng gắn liền với sự phát triển của Trung Quốc khi mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, mang lại nhiều lợi thế cho cả hai nước. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn đã gây trở ngại cho mối quan hệ hai nước và làm cho mối quan hệ này trở nên thấy thường. Vì vậy, trên cơ sở phân tích những thay đổi trong quan hệ của Indonesia với Trung Quốc thời Tổng thống Jokowi, bài viết làm rõ một số câu hỏi như: Những thay đổi trong quan hệ kinh tế và chính trị- ngoại giao cũng như quan hệ quốc phòng- an ninh giữa hai nước; Các vấn đề cần giải quyết trong quan hệ hai nước. 


Dương Văn Huy

Số 4(240), 2020