Chính sách hỗ trợ, phát triển các dân tộc thiểu số của Thái Lan

23/07/2020

Chính phủ Thái Lan mặc dù đã có sự quan tâm đáng kể đến người dân tộc kể từ những năm 1950, song trên thực tế Thái Lan lại không có một chính sách riêng, đặc thù cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Thay vào đó, quốc gia này theo đuổi chính sách "hội nhập", thực chất là "đồng hóa", định hướng các nhóm dân tộc thiểu số hội nhập với dân tộc đa số Thái hơn là tôn trọng và bảo tồn sự đa dạng của các dân tộc. Mặc dù vậy, Chính phủ cũng đã thực thi một số chương trình hỗ trợ cho các bộ lạc miền núi và cộng đồng dân tộc thiểu số giảm nghèo, ổn định xã hội và phát triển bền vững. Bài viết góp phần làm rõ các chính sách mà Chính phủ Thái Lan đã Áp dụng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ, phát triển các dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn của Thái Lan.


Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga

Số 2 (238), 2020