Yếu tố FDI trong phát triển quan hệ đặc biệt: Trường hợp đầu tư của Việt Nam sang Lào

05/08/2020

Quan hệ đặc biệt là một loại hình đối tác độc lập trong quan hệ quốc tế. Lý thuyết về quan hệ quốc tế cho rằng một trong những yếu làm nên quan hệ đặc biệt giữa các quốc gia là hợp tác kinh tế, trước hết là thương mại và đầu tư phải ở mức độ cao hơn so với quan hệ với các đối tác khác. Với vị trí liền kề, giàu tài nguyên thiên nhiên và năm trên trục hành lang kinh tế Đông- Tây ở Tiểu vùng Mekong, Lào là thị trường đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư của Việt Nam. Sau hơn 25 năm đầu tư sang Lào, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào tuy nhiên, gần đây sức hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào đang có xu hướng chững lại. Để hợp tác đầu tư tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước đòi hỏi cần có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đối với việc củng cố quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.


Phan Chí Thành

Số 7 (244), 2020