Mô hình không gian xanh công cộng ở các chung cư tái định cư tại TP. Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm từ một số Thành phố thông minh ASEAN

05/08/2020

Việc tổ chức các không gian xanh công cộng (KGXCC)phục vụ cư dân tại các khu chung cư là rất quan trọng nhằm đắp ứng không gian vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư. Bài viết nghiên cứu mô hình KGXCC ở các chung cư tái định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh và bài học kinh nghiệm từ một số thành phố thông minh của các nước ASEAN. Các tác giả phân tích trên quan điểm tiếp cận từ cộng đồng, với phương pháp nghiên cứu chủ đạo là thu nhập thông tin thứ cấp, quan sát và khảo sát bảng hỏi nhằm trả lời hai câu hỏi: Đặc điểm KGXCC tại các chung cư tái định cư ở TP. HCM như thế nào? Tp. HCM có thể học tập mô hình KGXCC từ một số thành phố thông minh ASEAN cho việc cải tạo, quy hoạch, xây mới chung cư tái định cư được không? Từ kết quả nghiên cứu, bài viết có thể đề xuất một số ý kiến hữu ích để nâng cao chất lượng mô hình không gian xanh công cộng ở các chung cư tái định cư tại Tp. Hồ Chí Minh.


Võ Thanh Tuyền, Phan Thị Hồng Xuân, Phan Trần Nhật Vy

Số 7 (244), 2020