Đồng minh Hội ở Singapore: Vị trí và vai trò của nó trong phong trào cách mạng tư sản do Tôn Trung Sơn lãnh đạo

18/08/2020

Đồng minh Hội Singapore cũng rất tích cực trong các hoạt động quyên góp tiền bạc ủng hộ các phong trào cách mạng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Phong trào quyên góp từng bước lan rộng trong xã hội Hoa kiều Singapore, không chỉ hội viên, mà nhiều Hoa kiều không phải là hội viên Đồng minh Hội cũng hưởng ứng. Bài viết khái quát về tổ chức cách mạng Đồng minh Hội- Chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc; Quá trình hình thành Đồng minh Hội ở Singapore.


Nguyễn Thị Hương

Số 1 (190), 2016