Trung Quốc trong một số khuôn khổ hợp tác ASEAN

18/08/2020

Trong các khuôn khổ hợp tác đa phương của ASEAN, trong đó các vấn đề được quyết định thông qua nguyên tắc đồng thuận giữa các nước thành viên, là cơ hội thuận lợi để Bắc Kinh từng bước thiết lập một trật tự khu vực và quốc tế nhằm phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc. Đây là kênh ngoại giao quan trọng giúp Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các nước ASEAN, qua đó có thể bảo đảm lợi ích quốc gia về an ninh, chính trị, kinh tế và những tính toán chiến lược khác.


Nguyễn Anh Chương

Số 1 (190), 2016