Đóng góp của cư dân Cù Lao Ré trong hoạt động thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa dưới triều vua Gia Long và Minh Mạng

19/08/2020

Bằng các nguồn tư liệu địa phương thu thập được từ huyện Lý Sơn, đó là các châu bản triều Nguyễn và các tài liệu cổ sử khác, bài viết tập trung nghiên cứu về đóng góp của cư dân Cù Lao Ré đối với hoạt động thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới các triều vua Gia Lonh và Minh Mạng.


Dương Hà Hiếu

Số 2 (191), 2016