Đầu tư của Singapore tại Trung Quốc lục địa giai đoạn 1990-2010

19/08/2020

Trong khoảng thời gian 20 năm kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Singapore đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng của mình trong số các đối tác đầu tư nước ngoài ở Đại lục. Đầu tư của Singapore tại Trung Quốc đã trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất trong quan hệ song phương. Trên cơ sở khai thác, phân tích các số liệu thống kê cụ thể, bài viết chủ yếu tập trung làm rõ quy mô, hình thức, lĩnh vực ngành và địa bàn đầu tư của Singapore tại Trung Quốc giai đoạn 1990- 2010.


Tôn Nữ Hải Yến

Số 2 (191), 2016