Những giá trị văn hóa của sự hội nhập giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng truyền thống ở người dân Hà Nội hiện nay

19/08/2020

Sự hội nhập Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng truyền thống là sự hội nhập chủ động, tất yếu. Sự hội nhập này đem lại cho cả đôi bên những lợi ích đề cùng tồn tại, hoàn thiện, phát triển. Sự hội nhập đó đem lại nhiều giá trị văn hóa cho mảnh đất và con người nơi đây, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của thủ đô ngàn năn văn hiến. Bài viết trình bày nội dung của sự hội nhập cũng như những giá trị văn hóa giữa hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống trong giai đoạn hiện nay ở Hà Nội.


Vũ Đức Chính

Số 3 (192), 2016