Nhìn lại sự kiện khai mở rào cản thương mại Anh-Siam năm 1855

19/08/2020

Là một thế lực thực dân lớn, luôn có tham vọng mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Viễn Đông, chính vì thế, ngay sau Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất (1840- 1842)kết thúc với việc Trung Quốc phải đưa ra nhiều nhượng bộ, thực dân Anh đã gia tăng bành trướng về phía Tây của bán đảo Trung- ấn, trong đó Siam được xem là đối tượng trọng tâm của chiến lược bành trướng. Trong quá trình "mở cửa' thành công thị trường Siam và buộc quốc gia này đưa ra nhiều nhượng bộ về chính trị- kinh tế, thì chuyến đi của Đại sứ Anh John Bowring đến Siam năm 1855 có vai trò then chốt và là bước ngoặt trong quan hệ hai nước nửa cuối thế kỷ XIX.


Nguyễn Tiến Dũng

Số 3 (192), 2016