Nhìn lại hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản lần thứ VII (2015 )và những đóng góp của Việt Nam

24/08/2020

Năm 2015, Hội nghị cấp cao Mê Kông- Nhật Bản lần thứ VII được tổ chức tại Tokyo, là dấu mốc quan trọng để thúc đẩy hợp tác Nhật Bản- Tiểu vùng Mê Kông bước sang một giai đoạn mới. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, mục tiêu, nội dung, các biện pháp hành động để thực hiện mục tiêu của "Chiến lược Tokyo 2015", đồng thời làm rõ những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị này.


Hắc Xuân Cảnh, Trịnh Thị Thu Hương

Số 6 (195), 2016