Nghiên cứu biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa- Tiếp cận từ phương diện lý thuyết

24/08/2020

Xét trên lịch sử hình thành, nguồn gốc dân cư, cảnh quan thiên nhiên, làng ven biển Hậu Lộc vừa mang những đặc trưng chung của làn ven biển cả nước, vừa mang tính điển hình của làn ven biển xứ Thanh. Đây được xem xét như một điểm sáng trong nghiên cứu, bởi tính hội tụ và lan tỏa của nó trong bức tranh tổng hòa không gian văn hóa ven biển xứ Thanh. Trong nghiên cứu này, trên cơ sở lý thuyết biến đổi văn hóa đã được các học giả trong và ngoài nước xây dựng, bài viết phân tích, làm rõ và lựa chọn quan điểm tiếp cận khi nghiên cứu về biến đổi văn hóa của các cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó bước đầu nhận diện một số xu hướng biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Nguyễn Thị Việt Hưng

Số 8 (197), 2016