Ứng xử của Việt Nam và Nhật Bản đối với các nước phương Tây nửa đầu thế kỷ XIX

24/08/2020

Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đang ở vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, sự phát triển đó càng làm gia tăng nhu cầu về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ hàng hóa. Châu Á lúc bấy giờ được xem là "vùng đất trống" nhiều tiềm năng, là điểm hướng tới của các quốc gia tư bản chủ nghĩa. Bài viết đề cập đến những ứng xử của Việt Nam và Nhật Bản đối với các nước phương Tây nửa đầu thế kỷ XIX và xem có những tương đồng và khác biệt gì.


Hoàng Thị Hải Yến

Số 8 (197), 2016