Hiện trạng hôn nhân hỗn hợp dân tộc tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

24/08/2020

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với sự phong phú về văn hóa tộc người. Các dân tộc ở Việt Nam cư trú đan xen trên khắp mọi miền đất nước, không chỉ ở các cấp hành chính lớn như huyện, tỉnh mà còn đan xen trong mỗi thôn, bản. Việc cư trú xen cài đã dẫn đến sự giao lưu mạnh mẽ giữa các dân tộc, đồng thời đặt nền tảng cho hôn nhân hỗn hợp giữa họ với nhau trong quá trình tiếp biến văn hoá ở mỗi dân tộc. Không nằm ngoài thực tế này, xã Quang Lang (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), là nơi chủ yếu có các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống, đã ghi nhận sự gia tăng tình trạng hôn nhân hỗn hợp dân tộc từ nhiều thập kỷ gần đây. Bài viết góp phần luận giải hiện trạng này qua số liệu thống kê khảo sát tại thực địa cho thấy xu hướng gia tăng của hôn nhân hỗn hợp dân tộc trên địa bàn xã, cũng như tính đa dạng về thành phần dân tộc, địa phương và nghề nghiệp của các cặp vợ chồng hỗn hợp dân tộc ở địa phương này.


Vũ Phương Nga

Số 10 (199), 2016