Vài nét về văn hóa nông thôn Nam Bộ qua cách tiếp cận phân vùng văn hóa

25/08/2020

Nam Bộ là một vùng đất có địa lý và văn hóa đa dạng, đặc biệt là văn hóa nông thôn, nông thôn nơi đây đã có những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội và sự du nhập văn hóa song vẫn giữ và phát triển được những nét văn hóa tiêu biểu của mình theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Bài viết nhấn mạnh về sự độc đáo của văn hóa Nam Bộ theo dòng chảy của lịch sử và sự biến đổi văn hóa vùng.

 


Phạm Hoài Anh

Số 1 (202), 2017