Tác động từ viện trợ kinh tế của Mỹ đến phát triển kinh tế của Đài Loan từ năm 1950 đến 1965

25/08/2020

Viện trợ kinh tế là một bộ phận trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Nguồn viện trợ này được bắt đầu sau năm 1950 và cơ bản chấm dứt vào năm 1965 khi Đài Loan đã ổn định được nền kinh tế và bước dần vào giai đoạn tăng trưởng nhanh trước khi cất cánh trở thành 1 trong 4 con rồng châu á. Trong giai đoạn này, nguồn viện trợ được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng tối đa những yêu cầu phát triển cần thiết của nền kinh tế Đài Loan. Với nguồn lực có được và sự hậu thuẫn của Mỹ, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đã xây dựng Đài Loan trở thành vị trí then chốt trong hệ thống phòng thủ của Mỹ tại châu á - Thái Bình Dương.


Trần Thị Hạnh Lợi

Số 2 (203), 2017