Thương mại của Singapore với một số bạn hàng chính ở Đông Nam Á giai đoạn 1819-1867

25/08/2020

Cùng với lợi thế của vị trí địa chiến lược, chính sách thương mại tự do và sự quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng mà người Anh thực hiện sau khi chiếm Singapore đã làm cho hòn đảo nhanh chóng trở thành một thương cảng quốc tế sầm uất, một trung tâm tái xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á. Trong thời kỳ đầu của thuộc địa (1819-1867), các nước trong khu vực, nhất là Thái Lan và Việt Nam đã trở thành bạn hàng đầu tiên của Singapore. Hai nước này cung cấp cho Singapore các mặt hàng nông sản, chủ yếu là gạo, đường mía và nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nhất là bông, vải sợi.


Trịnh Hải Tuyến

Số 3 (204), 2017