Lý giải nguyên nhân đảo chính quân sự lật đổ chính phủ Thaksin Shinawatra

25/08/2020

Cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ Thaksin năm 2006 là một trong những biểu hiện rõ nét nhất tính thiếu ổn định, sự chưa chín muồi của nền dân chủ đa đảng ở Thái Lan. Giới tinh hoa truyền thống của Thái, nhất là các tướng lĩnh thân cận với Hoàng Gia đã khai thác những sai lầm của Thaksin, nhất là kiểu điều hành chính phủ như một công ty để hạ bệ ông. Tuy cuộc đảo chính này đã làm thay đổi người điều hành chính phủ, nhưng không giải quyết được những mâu thuẫn vốn có trong xã hội Thái, nhất là xung đột lợi ích giữa các nhóm quyền lực truyền thống như nhà Vua - Hoàng gia và quân đội với tầng lớp doanh nhân mới đang nổi lên.


Phùng Quang Huy

Số 3 (204), 2017