Cơ hội phát triển làng nghề trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh Nam Định

25/08/2020

Nam Định là một tỉnh ven biển ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng và cũng được mệnh danh là vùng đất "trăm nghề" của khu vực. Không chỉ là nét văn hóa, làng nghề ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng nông thôn Nam Định. Hiện nay, làng nghề lại càng có nhiều cơ hội phát triển mạnh khi địa phương tiến hành quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Bài viết tập trung tìm hiểu về thực trạng làng nghề và cơ hội phát triển của chúng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Nam Định hiện nay.


Trần Thị Thanh Thủy

Số 5 (206), 2017