Narathihapate- Lãnh tụ của dân tộc Miến trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thế kỷ XIII

25/08/2020

Đã có những ý kiến trái chiều khi nghiên cứu về nhân vật lịch sử Narathihapate (1238 - 1287)của Myanmar. Trong lăng kính của các nhà nghiên cứu - từ truyền thống đến hiện đại, quốc vương Miến không được đánh giá một cách tích cực. Khảo cứu nguồn tư liệu cổ văn và các kết quả của các công trình nghiên cứu, đồng thời tìm hiểu bối cảnh lịch sử của vương quốc Pagan đương thời; tác giả bài viết đã cố gắng đưa ra những đánh giá, bình luận một cách khách quan về nhân vật lịch sử này.


Bùi Thị Ánh Vân

Số 5 (206), 2017