Tham nhũng và phòng chống tham nhũng thời Lê-Trịnh nửa cuối thế kỷ XVIII

25/08/2020

Nửa cuối thế kỷ XVIII là giai đoạn đầy biến động của xã hội đại Việt ở Đàng Ngoài gắn với nhiều thói tệ ở chỗ quan trường. Trước tình trạng tham nhũng tràn lan từ trung ương tới địa phương, nhà nước Lê - Trịnh đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống ảnh hưởng của tệ nạn này thông qua hàng loạt các biện pháp như: Cảnh tỉnh và răn đe trăm quan từ bỏ thói tham ô nhũng nhiễu; Khảo hóa và xét hạch hành vi tham nhũng của quan lại; Biểu dương và hậu thưởng cho những quan lại thanh liêm. Thụ lí và xử phạt hành vi tham nhũng của quan lại các cấp. Tiếc rằng những nỗ lực này không mang lại hiệu quả như mong muốn và trên thực tế cũng không thể cứu vãn được sự khủng hoảng nghiêm trọng, toàn diện của triều đại trong những năm cuối thế kỷ XVIII.


Phan Ngọc Huyền

Số 5 (206), 2017