Quan hệ chính trị ngoại giao Hoa Kỳ-Siam giai đoạn 1833 - 1918

25/08/2020

Trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với các quốc gia châu á, hiếm có một mối quan hệ nào lại tương đối êm đẹp và hữu hảo như quan hệ với Siam trước đây và Thái Lan hiện nay. Quan hệ thân cận của Hoa Kỳ với Thái Lan cho đến nay đã trải qua hơn 180 năm kể từ khi hai nước ký kết Hiệp ước Thân thiện và Thương mại vào năm 1833. Từ đó trở đi, quan hệ Hoa Kỳ - Siam/Thái Lan liên tục phát triển, trở thành một trong những trục quan hệ quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực châu á - Thái Bình Dương. Nhìn lại lịch sử mối quan hệ này, bài viết dưới đây sẽ đi sâu phân tích những bước tiến quan trọng trong quan hệ của Hoa Kỳ với Siam giai đoạn 1833 - 1918. Đây cũng là cơ sở hết sức quan trọng cho việc thiết lập quan hệ đồng minh khăng khít giữa Hoa Kỳ và Thái Lan trong các giai đoạn sau đó.


Dương Quang Hiệp

Số 5 (206), 2017