Giáo dục trung học cơ sở ở Campuchia giai đoạn 1993-2013

25/08/2020

Sau tổng tuyển cử 1993, Chính phủ Hoàng gia Campuchia ra đời, Campuchia bước sang một thời kỳ mới- thời kỳ hòa bình, ổn định và phát triển về mọi mặt, trong đó có giáo dục. Trong giai đoạn 1993-2013, giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục trung học cơ sở Campuchia nói riêng đã có những chuyển biến nhất định. Bài viết dưới đây trình bày về thực trạng giáo dục trung học cơ sở Campuchia giai đoạn 1993-2013 xét trên ba phương diện: trường, lớp, học sinh và cán bộ giáo viên.


Trần Hải Định

Số 6 (207), 2017