Quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia trong những năm đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

25/08/2020

Kể từ khi Vương quốc Campuchia tái lập, quan hệ kinh tế Việt Nam-Campuchia đã có những bước phát triển khá vững chắc. Trong đó, thương mại và đầu tư được coi là hai lĩnh vực chủ yếu có mức tăng trưởng nhanh trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đối với thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã có mức tăng trưởng nhanh giai đoạn 2001-2013 và chỉ chịu mức suy giảm trong hai năm gần đây với mức nhập siêu khá lớn thuộc về Campuchia. Có thể nói, những thành công trong quan hệ thương mại nêu trên một phần bắt nguồn từ việc cả hai nước đã tạo ra những khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển này. Bài viết trình bày các khuôn khổ phát lý tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại giữa hai nước, thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia (kể từ năm 2001 tới nay) và đưa ra những nhận xét, đánh giá về triển vọng mối quan hệ hợp tác.


Nguyễn Văn Hà

Số 7 (196), 2016