Âm nhạc dân gian truyền thống của người Phu Nọi ở Lào

26/08/2020

Người Phu nọi là một trong số 49 dân tộc của cộng đồng người Lào sinh sống phần lớn ở miền Bắc nước Lào, thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến. Người Phu nọi là cộng đồng duy nhất trong nhóm Tạng-Miến vừa thờ Phật giáo, vừa thờ tín ngưỡng bản địa xưa. Từ đó, âm nhạc dân gian Phu nọi cũng phản ánh về hai đặc tính đó: âm nhạc dân gian cổ truyền và âm nhạc truyền thống gắn với các lễ hội Phật giáo, nhưng âm nhạc Phật giáo đó đã được bản địa hóa rất rõ nét và chính hình thức dân ca là điểm nổi bật ở cả hai đặc tính nói trên. Bài viết đề cập đến âm nhạc dân gian truyền thống của người Phu nọi và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn vốn giá trị truyền thống đáng quý này.


Khămphăn Sithilat

Số 9 (210), 2017