Quan hệ thương mại EU-ASEAN giai đoạn 1994-2015

28/08/2020

Liên minh châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã thiết lập quan hệ chính thức từ tháng 7/1977. Sau 40 năm phát triển, từ những hợp tác ban đầu trong lĩnh vực kinh tế, mối quan hệ đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và ngày càng trở nên sâu sắc hơn, đưa EU trở thành đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. Trong mối quan hệ đó, thương mại là lĩnh vực hợp tác có lịch sử phát triển lâu đài và đạt được những thành tựu rõ rệt nhất.


Nguyễn Thị Thu Hà

Số 2 (215), 2018