Quá trình thống nhất tộc người, mở rộng lãnh thổ, xác lập quốc gia dân tộc của Vương triều Ayutthaya (Thế kỷ XIV-XVIII)

28/08/2020

Vào giữa thế kỷ XIV, vương quốc Ayutthaya hình thành ở hạ lưu sông Chao Phraya  (miền  Nam Thái Lan ngày nay). Với vị trí vừa gắn với bán đảo lục địa, vừa hướng ra đại dương, cộng với một tư duy đối ngoại khai mở, vương quốc Aytthaya đã nhanh chóng phát triển, chứng tỏ được sự cường thịnh của một số nhà nước phong kiến hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, khẳng định được vị thế của một Đế chế tiểu vùng. Với vị thế và tiềm lực hùng mạnh của một vương triều phong kiến trẻ tuổi, Ayutthaya đã tiến hành mở rộng lãnh thổ và từng bước thống nhất tộc người Thái, xây dựng một vương quốc phong kiến thống nhất, rộng lớn của người Thái ở trung tâm bán đảo Trung Ấn.


Trần Thị Nhẫn

Số 2 (215), 2018