Hội nhập Cộng đồng ASEAN: Cơ hội, thách thức và một số vấn đề đặt ra đối với Lào

28/08/2020

Nước CHDCND Lào tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)từ năm 1997 và hội nhập trong Cộng đồng ASEAN (AC) từ tháng 12/2015. Trong hơn hai mươi năm gia nhập ASEAN (1997-2018), Lào đã đạt được không ít thành tựu về phát triển kinh tế- xã hội với tăng trưởng GDP luôn đạt ở mức cao, Lào đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập. Với cách tiếp cận đa chiều và theo dòng lịch sử, bài viết phân tích các cơ hội, thách thức và những vấn đề đang đặt ra đối với Lào khi hội nhập trong AC.

 

 


Trương Duy Hòa

Số 6 (219), 2018