Giá trị của bộ trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa ở Mèo Vạc, Hà Giang

31/08/2020

Ngoài giá trị sử dụng, trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc còn có giá trị về kinh tế, phản ánh giá trị xã hội tộc người. Hơn nữa, bộ trang phục truyền thống này cũng đã và đang góp phần duy trì không ít đặc điểm văn hóa và bản sắc tộc người Lô Lô ở Việt Nam nói chung, nhóm Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc nói riêng, trong bối cảnh giao thoa văn hóa và ngành dệt may thổ cẩm truyền thống đang dần bị mai một, bị lấn sân bởi thổ cẩm công nghiệp cũng như sự thâm nhập của các kiểu họa tiết mới vào đồ án trang phục thổ cẩm của người Lô Lô Hoa. Qua tư liệu điền dã kết hợp phân tích một số tài liệu, nội dung bài viết sẽ khái quát về giá trị bộ trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc hiện nay.


Lê Anh Đức

Số 7 (220), 2018