Dấu ấn Phật giáo trong phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia

22/09/2020

Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi, Phật giáo tiểu thừa đã dần vươn lên trở thành quốc giáo ở Campuchia. Kể từ đó đến nay, Phật giáo đã chi phối mọi mặt đời sống cũng như phong tục, tập quán của người Khmer ở Campuchia. Phong tục tang ma cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng ấy. Bài viết trình bày những ảnh hưởng hay những dấu ấn của Phật giáo trong phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia.


Vũ Thị Hải Hà

Số 4 (229), 2019