Chiến lược cân bằng của Singapore trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc những năm 90 của thế kỉ XXI

22/09/2020

Ngay từ khi độc lập năm 1965 và đặc biệt là sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Singapore luôn tìm kiếm một chiến lược khả dĩ đảm bảo an ninh và ổn định để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Theo quan điểm của các nhà hoạch định chính sách, một nước nhỏ và không có vùng nội địa như Singapore sẽ không thể đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đó, xuất phát từ đòi hỏi lợi ích và nhu cầu tăng cường quyền lực, các cường quốc nhất định sẽ bành trướng và cạnh tranh ở Đông Nam Á. Singapore hy vọng lợi dụng sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các nước lớn để đạt được cục diện cân bằng, để từ đó đảm bảo an ninh, ổn định và phồn vinh cho nước mình. Bài viết xem xét bối cảnh, ý tưởng cũng như biện pháp cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc của Singapore trong những năm 1990 để qua đó thấy được nghệ thuật lãnh đạo của chính phủ Singapore- một trong những nhân tố đưa đến thành công vượt bậc của Singapore trong thời gian này. 


Trịnh Hải Tuyến

Số 4 (229), 2019