Nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia

29/09/2020

Các hoạt động hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Campuchia đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn lậu ma túy qua biên giới, góp phần làm giảm tội phạm ma túy ở mỗi nước, tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức cần sớm được xử lý. Bài viết làm rõ thực trạng hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.


Bùi Nam Khánh

Số 3 (228), 2019