Sự phục hồi của văn hóa Trung Hoa trong cộng đồng người Hoa tại Indonesia sau thời kỳ Trật tự mới

30/09/2020

Văn hóa Trung Hoa có lịch sử phát triển lâu dài tại Indonesia, tuy nhiên cũng chứa đựng nhiều thăng trầm, thậm chí có những giai đoạn các yếu tố văn hóa Trung Hoa bị cấm hoàn toàn ở Indonesia. Bài viết phân tích các chính sách bản địa hóa người Hoa, Hoa kiều trước, trong và sau thời kỳ Trật tự mới để thấy được sự trở lại của văn hóa Trung Hoa trong cộng đồng người Hoa tại Indonesia, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến này. Từ đó, bài viết sẽ đánh giá triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia từ góc nhìn văn hóa.


Trần Thu Minh

Số 8 (233), 2019