Tình hình lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Lào trong những năm gần đây

30/09/2020

Việt Nam và Lào có quan hệ lịch sử đặc biệt tốt đẹp trong quá khứ và hiện tại. Thời gian qua, hai nước rất quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2017, Việt Nam dành 1246 suất học bổng cho lưu học sinh Lào đi học đại học và bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam. Đến nay, số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam là 14.209 người, và số lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào là 290 người. Thông qua quá trình học tập tại Lào, lưu học sinh Việt Nam có cơ họi giao lưu và tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân ở Lào nên họ là nhân tố có ảnh hưởng trong việc tạo dựng hình ảnh người Việt trên đất bạn. Điều này đóng vai trò nhất định trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác của hai nước Việt Nam và Lào. Bài viết khái quát tình hình hoạt động động của lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học quốc gia Lào từ năm 2014 đến 2018, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng sống và học tập của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.


Nguyễn Thị Lý

Số 8 (233), 2019