Quan hệ đối ngoại Việt Nam-Myanmar trong những năm đầu thế kỷ XXI

30/09/2020

Việt Nam và Myanmar là hai quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN, có những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, có vị trí địa- chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Ngày 28/05/1975, Việt Nam và Myanamar đã thỏa thuận nâng quan hệ ngoại giao hai nước lên cấp Đại sứ. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Bước sang thế kỷ XXI, mối quan hệ Việt Nam- Myanmar càng được vun đắp, phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc. Bài viết đề cập đến những cơ sở và thành tựu nổi bật của mối quan hệ giữa Việt Nam với Myanamar trong những năm đầu thế kỷ XXI, qua đó rút ra một số nhận xét về quan hệ hợp tác của hai nước trong những năm tiếp theo.


Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình

Số 8 (233), 2019