Thực trạng đầu tư của Nhật Bản vào Thái Lan giai đoạn 2000-2010

30/09/2020

Nhật Bản và Thái Lan vốn có nền tảng quan hệ hợp tác từ rất lâu, ngay từ triều đại Agiutthagia của Thái Lan, tính đến nay vào khoảng hơn 600 năm. Bước sang thế kỷ 21, Nhật Bản cũng có một số thay đổi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt chú trọng chính sách đối ngoại hướng tới khu vực Đông Nam Á, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại của Thái Lan đầu thế kỷ 21 là ưu tiên thiết lập mối quan hệ khăng khít trở lại với các nước lớn Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đã bị Thái Lan quên lãng khoảng hơn 10 năm cuối thế kỷ 20. Vì vậy, việc tiến hành ký kết Hiệp định kinh tế trong thời điểm này là một cách để củng cố, thúc đẩy mối quan hệ thân thiết vốn có giữa Nhật Bản với Thái Lan và khẳng định tầm ảnh hưởng của Nhật Bản đối vói khu vực Đông Nam Á. Bài viết đề cập tới một số kết quả nổi bật về đầu tư Nhật Bản vào Thái Lan trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác kinh tế Thái Lan- Nhật Bản.


Nguyễn Quế Thương

Số 9 (234), 2019