Một vài kinh nghiệm của Singapore trong việc giải quyết vấn đề đa tôn giáo, đa sắc tộc

30/09/2020

Singapore là quốc gia giành độc lập tương đối muộn (1965). Hơn thế nữa, sau khi giành độc lập, họ đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do lịch sử và chế độ cai trị của thực dân để lại, như sự nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, sự bất ổn về chính trị- xã hội... Song chỉ trong vòng mấy thập niên trở lại đây, Singapore đã lần lượt vượt qua những khó khăn, vươn lên trở thành "con rồng châu Á" với sự phát triển thần kỳ. Có nhiều nguyên nhân tạo nên thành công của Singapore mà một trong số đó là nước này đã giải quyết tốt vấn đề dân tộc cũng như tôn giáo- sắc tộc. Bài viết nêu lên những kinh nghiệm của Singapore trong việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tôn giáo- sắc tộc, muốn khẳng định đó là bài học có giá trị chung cho những thành viên ASEAN khác, vì giữa các quốc gia Đông Nam Á vốn có nhiều nét tương đồng về văn hóa- lịch sử, địa lý... và cả dân tộc- tôn giáo.


Phạm Thanh Tịnh, Hà Thị Đan

Số 9 (234), 2019