Quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III (2010-2016)

30/09/2020

Kể từ sau khi Mỹ trả quyền độc lập cho Philippines năm 1946 và 2 nước ký Hiệp ước Phòng thủ chung vào năm 1951, Mỹ và Philippines đã thiết lập và duy trì mối quan hệ đồng minh chiến lược cho tới nay. Tuy với mức độ và tính chất khác nhau ở từng giai đoạn nhưng mối quan hệ đồng minh này vẫn luôn được duy trì và đóng vai trò quan trọng trong những tính toán chiến lược của hai nước. Bước vào thế kỷ 21, mối quan hệ này vẫn tiếp diễn, hợp tác quân sự không còn là ưu tiên duy nhất mà hai nước phát triển quan hệ đồng minh theo hướng toàn diện hóa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại đầu tư, ngoại giao nhân dân. Giai đoạn 6/2010- 6/2016 là thời điểm Tổng thống Benigno Aquino III nắm quyền, còn Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama. Đây là giai đoạn mà quan hệ đồng minh hai nước có nhiều khởi sắc.


Vũ Hải Nam

Số 10 (235), 2019