Quản trị công ty tại Thái Lan và Malaysia- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

30/09/2020

Quản trị công ty đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp. Việc thiết lập Quản trị công ty (QTCT)tại các nước đang phát triển như Việt Nam đang đòi hỏi không chỉ là thu nhận mô hình kinh nghiệm QTCT tốt từ các quốc gia phát triển, mà còn cần thiết kế và vận hành tốt doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những tiến bộ trong thực hành QTCT, tuy nhiên mặt bằng xuất phát của QTCT của các doanh nghiệp Việt Nam khá thấp so với khu vực và thế giới. Do vậy, để nhanh chóng đạt được kết quả tốt, Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ các quốc gia đã và đang thành công trong việc thực hiện hoạt động QTCT, đặc biệt là các nước trong cùng khối ASEAN.


Tăng Thị Thanh Thủy

Số 11 (236), 2019