Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Malaysia

12/10/2020

Bài viết chỉ ra thực trạng xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Malaysia, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.


Nguyễn Thanh Tùng

Số 2 (179), 2015